Alla artiklar

Ge barn rätt till skolgång - Lahu

Liljeholmens folkhögskola stöttar ett projekt i Thailand för minoritetsgruppen Lahu. Projektet drivs av vår huvudman: Evangeliska Frikyrkan (EFK).

Ge barn rätt till skolgång i Thailand

För minoritetsgruppen Lahu i norra Thailand ger elevhemmet i Phrao en möjlighet för barnen att studera eftersom bergsbyarna ligger otillgängligt och saknar skolor. På elevhemmet bor 41 barn som går på den statliga skolan under terminerna. Nu i mars var det fest och sex elever tog examen och fortsätter till högre studier. Utan Phrao hade detta varit omöjligt eftersom föräldrarna är fattiga och barnen ofta måste jobba för att bidra till familjens försörjning. Samtidigt är familjen och det sociala nätverket det viktigaste för barnen och därför arbetar EFK tillsammans med vår thailändska partner Thai Lahu Foundation (TLF) för att stärka familjen och deras möjligheter att vara självförsörjande, stolta över sitt ursprung och förstå vikten av utbildning i framtiden.

Vad har vi uppnått i projektet?

Under pandemin har familjerna från bergsbyarna varit isolerade och barnen gått miste om skolgång sedan i mars. De flesta är självförsörjande och lever på vad naturen ger, men efterfrågan på grönsaker och frukt har minskat drastiskt så den lilla inkomst de haft är mer än halverad. Skolan öppnade igen för onlineundervisning i juli och de yngre barnen har fått material att jobba med, men det är en utmaning för familjer som saknar dator, internet och dessutom själva inte kan läsa och skriva. Elevhemmet på Phrao har därför varit öppet och de äldre barnen har fått hjälp med sina studier, men sedan augusti är skolan igång igen. Under sommaren har elevhemmets badrum renoverats och man har anställt två nya elevhemsföräldrar.

Vad vill vi göra mer?

Tillsammans med TLF arbetar vi i EFK långsiktigt med hela familjen där föräldraträning, undervisning om barns rättigheter och självförsörjning ingår. Som minoritet i Thailand är Lahu diskriminerad men genom att få större kunskap växer självkänslan och de kan själva börja hävda sina rättigheter. Målet är att:

  • stötta de elever som har kapacitet men inte ekonomisk möjlighet att studera vidare genom en stipendiefond.

  • ge personalen fortbildning i att hantera barn med trauma.

  • fortsätta påverkansarbetet gentemot myndigheter att tillåta barn utan ID-kort att gå i skolan.

  • ge föräldrar redskap att ha omsorg och skydda sina barn.

Nana bor på Phrao elevhem

Nana är snart åtta. Hon kommer från en by långt upp i bergen där hon bor med sina föräldrar och sin yngre bror. Hennes pappa har inte thailändskt medborgarskap vilket försvårat hans möjligheter till arbete och familjen är mycket fattig. Så fick Nana chansen att börja skolan och bo på Phrao elevhem, vilket inte var lätt i början. Nana som har epilepsi och dessutom fick opereras för blindtarmen var mycket sjuk och kände sig utanför och längtade hem. Idag ett år senare är det en glad och trygg Nana jag ser leka med sina nya vänner. Hon visar stolt diplomet från skolans sprinttävling och lärarna berättar om goda resultat i skolan. På loven älskar hon att vara hemma med familjen, men nu är det skolan som gäller.

Hur kan jag stötta?

Swisha din gåva till 123 250 30 68. Märk betalningen "Lahu".

Du kan även läsa mer på Evangeliska Frikyrkans hemsida.

Ge barn rätt till skolgång i Lahu