Fler deltagarberättelser

Eva Hammarström

Vad tar du med dig från kursen?

Jag har gått del ett och del två. Jag kände efter del ett att: ”Äntligen en hel kurs som handlar om hantverket samtalskonst” För mig är det viktigt att få fördjupa mig i konsten att samtala. Det är inte enkelt att lyssna aktivt eller att samtala med människor i svåra situationer. Det behöver jag utbilda och fortbilda mig i. Precis som kursledaren sa; att om en människa håller på att drunkna, så behöver vi träna på hur vi tar i den människan i vattnet på ett säkert och bra sätt, utan att vi själva dras med. På samma sätt behöver jag träna på hur jag kan stödja en människa som befinner sig i en svår situation i livet. Samtidigt som jag värnar mig själv i min yrkesroll. Jag tycker om mitt arbete och vill hålla i många år, då är det viktigt att bli medveten om mina egna värderingar och lära mig hantera möten som påverkar mig på olika sätt. Det är också givande att träffa kollegor från hela landet och utbyta erfarenheter och få tips om arbetssätt som fungerat bra i deras hemkommuner.

Hur är Liljeholmen som kursplats?

Liljeholmen ligger så vackert vid vattnet. Jag har känt mig avspänd och lugn alla dagar. God och nyttig mat, fina rum och bra kurslokal med tillgång till flera små samtalsrum för gruppövningar. Det är lätt att ta sig till Liljeholmen då man blir upphämtad med minibuss vid tåg/busstation. Sedan är det så härligt med alla fina ungdomar som går på skolan.

Vem rekommenderar du att gå en samtalskonstkurs?

Egentligen alla som möter människor i sitt arbete. Att samtala med en annan människa är viktigt. De som jobbar med människor i kriser eller träffar människor som har det tufft i livet på annat sätt tror jag verkligen skulle bli hjälpta av denna kurs. Både för att bli bättre i mötet med klient/patient, men även för att stå lite stadigare i hjälparrollen.

Eva Hammarström, Anhörigstöd
Eva Hammarström, anhörigkonsulent Strängnäs kommun