Fler deltagarberättelser

Karin Ljunggren

"Jag har alltid varit intresserad av själavård och diakoni, därför sökte jag till utbildningen, jag ville fördjupa mig mer", berättar Karin Ljunggren som fick tjänstledigt på deltid och tog uppehåll från andra engagemang för att kunna studera.

"Utbildningen har verkligen teman för hela livet. Jag har fått med mig många redskap som kommer till användning i mitt jobb som barnmorska, inte minst kunskap om våldsutsatta kvinnor."

Efter utbildningen kom Karin att starta en sorgegrupp tillsammans med en diakon i en närliggande församling för att hjälpa sörjande att bearbeta sorg i samband med att närstående gått bort.

"Sorgebearbetning och stöttning är något jag fick en längtan efter att jobba med. Det finns ett stort behov av tröst och bearbetning hos människor i sorgesituationer."

Karin Diakoniutbildning
Karin Ljunggren.