Fler deltagarberättelser

Ruth Åberg

Under 2019-2021 läste jag diakoniutbildningen på Liljeholmen. Jag fick under internatveckorna vara i ett varmt sammanhang, möta så många spännande och goa människor och dessutom på en mycket vacker plats. Att även ha tid till att reflektera både enskilt och i en trygg arbetsgrupp under veckorna där emellan var mycket givande.

Jag känner stor tacksamhet till utbildningen. Jag utvecklades som människa, fick lära känna mig själv och vårt samhälle bättre, men framför allt fördjupa min Gudsrelation. Jag fick gedigen kunskapen och träning inom bland annat själavård som gjort att jag vågat kliva in i nya sammanhang.Innan utbildningen arbetade jag som audionom vilket jag även gör idag på deltid. Men när jag gensvarade på min längtan genom att läsa diakoniutbildningen, öppnade sig nya dörrar för mig. Nu är jag också avskild och anställd som diakon inom samfundet Evangeliska frikyrkan och arbetar som anstaltsdiakon i kriminalvården. 

Ruth Åberg
Ruth Åberg, Diakoniutbildningen