Fler deltagarberättelser

Tezz Ekdala

Som konstpedagog hade Tezz Ekdala studerat psykoterapi och arbetade bland annat med att låta människor bearbeta svåra saker och återupptäcka livslusten. Men hon kände sig begränsad av att inte få ha ett tydligare fokus på Gud, och hennes längtan efter att få jobba mer direkt med diakoni växte.

"Ett år in i utbildningen fick jag veta att de inte skulle ha möjlighet att anställa mig i min hemförsamling, vilket jag hade räknat med. Då kändes det hopplöst, hade jag valt fel? Jag gick igenom en liten kris. Men Gud bekräftade mig och visade att jag skulle fortsätta utbildningen", berättar hon.

Idag, efter utbildningen jobbar hon som fängelsediakon på kvinnoanstalten i Ystad och som ”diakonledare” inom Svenska kyrkan.

"Jag skulle rekommendera den som vill jobba som diakon i frikyrkan att läsa diakoni på Liljeholmens folkhögskola. För jag tror att den rollen kommer behövas mer och mer", berättar Tezz som gick utbildningen mellan 2014–2016.

Tezz Diakoniutbildning
Tezz Ekdala.