Herrgårdens historia

Om oss

Liljeholmen Herrgårds historia

Kring Liljeholmen Herrgård finns det mycket historia. Här har människor bott sedan stenåldern. Kalmarvägen var länge den viktigaste vägen genom södra Östergötland – först en enkel ridstig senare en huvudväg. Här drog härarna fram under Dackefejden, då det viktiga slaget om Kisa stod 1542. Här red drottning Kristina fram, då hon lämnade Sverige, och här red Karl XI, då han skulle besöka Karlskrona.

Krigsbyte blev till sommarstuga

Liljeholmen Herrgård byggdes 1917, men historien börjar långt innan dess. Man skulle kunna säga att den börjar 1688 då ryttmästare Gabriel Gyllenståhl köper Liljeholmen i Blåvik (Tranås). Tack vare ett krigsbyte i kriget mot Danmark fick han kapital till denna investering. Hans efterkommande kom så småningom att bli ägare till Schedewi säteri och en av dessa, Esbjörn Pontin, köpte mark vid Linnäs och byggde Liljeholmen Herrgård. Som modell för Herrgården stod den gamla säteribyggnaden i Blåvik, därav namnet Liljeholmen.

Herrgård blev till folkhögskola

1952 startades Liljeholmens folkhögskola i Herrgården av dåvarande Örebromissionen, som numera heter Evangeliska Frikyrkan. Evangeliska Frikyrkan är ett trossamfund bestående av 300 församlingar med totalt cirka 30 000 medlemmar.