Konts & Designskolan II

Vi arbetar med en liten gruppstorlek vilket innebär nära och individuell handledning.

Konst och designskolan

Välj mellan bildkonst eller design\formgivning

I Konst & Designskolan II kan du välja om du vill jobba mot bildkonst eller design\formgivning. Vi arbetar med en liten gruppstorlek vilket innebär nära och individuell handledning.

Under hösten har du förutom dina lektioner tid till ett eget större projektarbete som presenteras publikt i slutet av terminen. Vi hjälper dig utveckla ditt konstnärskap och förbereder dig för studier på högskolan. Du får tid och hjälp med ansökningar under vårterminen. Under läsåret har du som elev en egen ateljé plats i tvåornas ateljéhus med utsikt över sjön.

Under året kommer du få ställa ut din konst på ett flertal större utställningar. Vi besöker gallerier och åker på studiebesök hos verksamma konstnärer i deras ateljéer.

Konst- & Designskolan Liljeholmen Penslar

Förkunskaper och ansökan

För att söka till Konst & Designskolan II ska du ha grunderna i måleri, teckning, keramik och färglära. Du bör ha gått ett års grundläggande konstnärlig utbildning på eftergymnasial nivå..  

Du ska skicka in arbetsprover tillsammans med din ansökan. Vi vill ha in 5 arbetsprover varav en ska vara en studie av en människa. Du ska också skicka in ett personligt brev där du berättar om ditt konstnärskap, lite om dig själv och vad du vill ha ut från året hos oss.

Skicka dina arbetsprover till maja.almqvist@liljeholmen.nu eller per post till Liljeholmens folkhögskola 59043 Rimforsa. Det personliga brevet skriver du direkt i ansöknings länken.

Ansök idag!

Kursinnehåll

Du jobbar ganska självständigt under året med handledning av lärare. Detta görs parallellt med lektioner i måleri, komposition, teckning och keramisk form. 

Under hösten jobbar du med ett stort valfritt projekt som sträcker sig över hela terminen och sedan visas i en utställning. 

Under vårterminen får du som ska söka konsthögskola hjälp med både bilder och text till din ansökan.

Under året brukar tvåorna också ha ett projekt där du jobbar med en offentlig konstnärlig gestaltning.

Vi pratar mycket om ditt konstnärskap i individuella samtal och om hur du ska kunna gå vidare och utvecklas på ett bra sätt. Redovisning av arbeten och gruppdiskussioner är en viktig del av året.

Konst och designskolan

Sörgården

Om du väljer att gå ett andra året så har du din egen personliga ateljé i vårt ateljéhus Sörgården som ligger med utsikt över sjön i anslutning till konsthuset.

Här delar du oftast rum med en kurskamrat och ni har möjlighet att sätta er egen personliga touch på väggar och interiör under er studietid. I huset finns även både vardagsrum och kök. Här kommer ni tillbringa många av dygnets 24 timmar. Vi lovar!

Efter Konst & designskolan II

Konstskolan II ger en väldigt bra plattform för ett eget konstnärligt arbete eller för att söka sig till utbildningar på konsthögskola.

Många av våra tidigare elever har sökt och kommit in på Konsthögskolor runt om i landet. Vi har också flera elever som går eller har gått arkitekthögskolan och några som valt att gå bild lärarprogram på högskolan. Flera av våra tidigare elever jobbar nu professionellt som konstnärer, illustratörer och designer, Så du har en god chans att gå vidare i ditt konstnärskap om du har gjort din grundutbildning här hos oss. 

Behöver du arbeta med arbetsprover under våren för att söka till konsthögskola får du friställd tid med handledarstöd för att genomföra arbetsproverna.

Fler deltagarberättelser
Konst- & Designskolan soffa

Kostnader

Fast avgift – 1800 per termin

Avser användandet av fast material i bildsalar och materialrum samt förbrukningsmaterial. Avgiften betalas via internat-/externaträkningarna med 1800 kr i början av varje termin.

Allt utöver det materialet som ingår i din terminsavgift kommer att finnas att köpa i vår konstbutik på skolan. Du får del av de rabatter som skolan förhandlat fram. 

Konstmaterial

Fast avgift – 1800 per termin

Avser användandet av fast material i bildsalar och materialrum samt förbrukningsmaterial. Avgiften betalas via internat-/externaträkningarna med 1800 kr i början av varje termin.

Allt utöver det materialet som ingår i din terminsavgift kommer att finnas att köpa i vår konstbutik på skolan. Du får del av de rabatter som skolan förhandlat fram. 

Studiebesök och resor

Ett antal studiebesök och resor kommer att genomföras under året. Det är upp till årets klass att bestämma var vi åker. Vi brukar besöka några av konsthögskolornas öppna hus i Stockholm eller Göteborg. Vi åker på skissresor i närområdet och brukar göra en längre resa under våren. Under ett par år nu har Köpenhamn varit resmålet. Vi besöker också konstnärer i deras ateljéer för att se hur de jobbar och gör ett antal kortare resor för att gå på olika gallerier och titta på intressanta utställningar,

Beräknad kostnad för resor, logi och mat under året är 2000 kr.

Studiestöd & kostnader för boende och kost

Läs mer om det studiestöd och inackorderingstillägg du kan få via CSN. Du kan även läsa mer om kostnader för kost, boende och service på skolan. 

Här finns information om Kostnader & CSN