Samtalskonst Anhörigstöd

Kurserna riktar sig till alla som arbetar med anhörigstöd och vill fördjupa sina kunskaper kring samtalskonst och mötet med människor i svåra situationer, men är speciellt framtagen för anhörigkonsulenter som arbetar inom kommunerna. Samtalskonst anhörigstöd passar både för dig som är ny och för dig som jobbat länge.

Anhörigstöd

Om kurserna

Kurserna i samtalskonst för anhörigstöd har hållits sedan 2015 och är en kurs i grundläggande samtalskonst där teori varvas med praktiska övningar i syfte att utveckla stödjande samtal med anhöriga.

Med hjälp av relationell pedagogik skapas lärprocesser där kursdeltagarnas delaktighet och aktivitet är avgörande. Detta sker i en folkhögskolemiljö med natursköna omgivningar där utrymme finns att reflektera över den egna yrkesrollen och utbyta erfarenheter med kollegor från hela landet. Kursen utrustar och ger dig verktyg till att våga möta människor i det som kan upplevas som svåra samtal.

Anhörigstöd 1 - Kursupplägg

Tider:

Dag 1 kl 12.00 - 17.00 Kursen inleds med lunch 12.00

Dag 2 kl 8.30 - 17.00

Dag 3 kl 8.30 - 17.00 + gemenskapskväll

Dag 4 kl 8.30 - 12.10 Kursen avslutas med lunch 12.10

Ur kursinnehållet:

 • Samtalskonstens grunder

 • Samtalets olika nivåer

 • Verktyg i samtalet

 • Krissamtalet/Förhållningssätt i krisens olika stadier

 • Analys av samtal

 • Det existentiella samtalet: att ge stöd vid existentiell kris

 • Att bli självmedveten

 • Hur orkar jag som hjälpare?

Utöver de kursmoment som beskrivits ges stort utrymme för handledning i samtalskonst med utgångspunkt från deltagarnas egna ärenden.

Anhörigstöd 2 - Kursupplägg

En förutsättning för att gå Anhörigstöd 2 är att du gått Anhörigstöd 1. Vi ger även i denna kurs utrymme för deltagarnas egna handledningsärenden.

Tider:

Dag 1 kl 12.00 - 17.00 Kursen inleds med lunch 12.00

Dag 2 kl 8.30 - 17.00

Dag 3 kl 8.30 - 15.30

Ur kursinnehållet:

 • Vi fördjupar kunskaperna från Samtalskonst Anhörigstöd 1

 • Existentiella samtal — reflektion kring hopp, tröst och maktlöshet

 • Hur orkar jag i mina möten

 • Självkännedom och professionalitet

 • Handledning i samtalskonst med utgångspunkt från deltagarnas egna ärenden

Anhörigstöd 1 - Kurstillfällen och kostnad

 • Hösten 2024: 23-26 september

 • Våren 2025: 28-31 januari

 • Hösten 2025: 11-14 november

Studieort: Kursen är förlagd till Liljeholmens folkhögskola i Rimforsa (35 km söder om Linköping)

Kostnad: 12 995 kr, vilket inkluderar deltagande i kursen, helpension samt logi i enkelrum. För del i dubbelrum är priset istället 11 780 kr. Externat: 9 725 kr vilket inkluderar deltagande i kursen och kost.

Kontakt: info@liljeholmen.nu eller 0494-797 00

Observera att priserna justeras inför varje nytt läsår.

Om möjlighet att dela rum med någon saknas, så gäller pris för enkelrum.

Ansök till Samtalskonst Anhörigstöd 1

Anhörigstöd 2 - Kurstillfällen och kostnad

 • Hösten 2024: 25-27 november

 • Våren 2025: 23-25 april

 • Hösten 2025: 3-5 september

Studieort: Kursen är förlagd till Liljeholmens folkhögskola i Rimforsa (35 km söder om Linköping)

Kostnaden för steg II är 10 595 kr, vilket inkluderar deltagande i kursen, helpension samt logi i enkelrum. För del i dubbelrum är priset 9 785 kr. Externat: 8 415 kr vilket inkluderar deltagande i kursen och kost.

Kontakt: info@liljeholmen.nu eller 0494-797 00

Observera att priserna justeras inför varje nytt läsår.

Om möjlighet att dela rum med någon saknas, så gäller pris för enkelrum.

Ansök till Samtalskonst Anhörigstöd 2

Ladda ner information om Samtalskonst Anhörigstöd 1

Ladda ner pdf:en

Ladda ner information om Samtalskonst Anhörigstöd 2

Ladda ner pdf:en

Lärare

Deltagare berättar

Fler deltagarberättelser
 • Eva Hammarström, Anhörigstöd

  Eva Hammarström, anhörigkonsulent Strängnäs kommun

  Jag har gått del ett och del två. Jag kände efter del ett att: ”Äntligen en hel kurs som handlar om hantverket samtalskonst”

 • Anna Tillberg, Anhörigstöd

  Anna Tillberg

  Du får ta del av många vackra, färgsprakande och inspirerande berättelser ur människor liv.

 • Nicklas Börstell

  Nicklas Börtsell

  Jag tar med mig modeller för samtal. Både för vanliga samtal och för tyngre samtal och kris gällande t ex suicid.