Pedagogisk grundsyn Musiklinjen

Vi vill ge dig kunskap

Kunskap kan inte förpackas och som ett brev på posten förmedlas till dig utan egen arbetsinsats.  Kunskap är mer att ställa rätt frågor än att ha alla svar. All kunskap kräver att du i stor utsträckning engagerar dig och är villig att arbeta för att få insikt och förståelse i det som ibland kan verka komplicerat och svårt (ibland nästan omöjligt). Inte minst krävs ett hårt arbete med stort tålamod (mest med dig själv men även med andra) för att du skall komma över de färdigheter du behöver för att musicera, producera musik vara kreativ och skapande.

Kunskap är inte alltid är inte nödvändigtvis mätbar och vi tror att jagandet efter mätbarhet ofta förstör lärandet och inte minst tar bort glädjen till att lära. Vi tenderar att leta där det finns en lampa som lyser, inte där det finns något värt att hitta. Vi som jobbar på folkhögskola har det privilegiet att vi inte behöver mäta vad eleverna lär sig och vi har inget krav från någon myndighet att betygsätta eller jämföra era prestationer. Det gör att vi kan koncentrera oss på de viktiga stegen i ditt lärande i den takt som är möjlig och meningsfull.

Inriktningar som kompletterar varandra

På Liljeholmen har vi valt att lägga upp arbetet i de olika inriktningarna så att alla musikstuderanden är en resurs i varandras utbildning. Därför är ditt deltagande och engagemang viktigt på lektioner, redovisningar (dina och andras), grupparbeten i ensemblespel och vid inspelningar mm. Det mesta av arbetet sker i din inriktning. Dock har vi några gemensamma ämnen över inriktningarna och även ämnen där vi träffas hela klassen samtidigt. Vi har kör på schemat för hela klassen (+ några elever från andra kurser) som är det enda tillfälle då vi träffas och musicerar tillsammans i helklass. Där får du möjlighet att arbeta med ditt gehör, din notläsning, din röst och dessutom att bredda din musikaliska genrekunskap.

Vid gemensam lektion träffas vi ibland i inriktningarna och ibland i helklass. Här är det viktigt att du tar chansen att spela upp det du arbetar med för de andra i klassen. Vi övar oss i att uppträda inför publik, ha koll på nerver, ge och ta emot konstruktiv kritik mm. Här är det viktigt att man är med även när man inte skall spela upp.

Utbildning med dig i fokus

Den viktigaste resursen du har på skolan under din utbildning är du själv. Det är därför viktigt att du är närvarande håller tider och överenskommelser mm.

Att vara närvarande kräver en del av dig (mer än att släpa dit kroppen), det handlar om att komma väl förberedd till lektioner, vara aktiv, uppmuntrande, lyhörd, kunna skratta åt dig själv och samtidigt vara generös mot dig och andra.

För stora krav på snabba resultat eller en felaktig självbild vad gäller din kunskap är ofta något som hindrar när du skall lära dig nya saker. Ibland tror man att man är på en nivå som man inte är (både högre och lägre) och man försöker att ta sig därifrån men det går inte. Det är nämligen svårt att gå från ett ställe där man inte är.

En annan viktig faktor som kan ställa till problem för dig är rädslan över att göra bort sig och tron att man inte är tillräckligt duktig. Det är viktigt för dig att veta att vi lärare har gjort en bedömning i samband med antagningsprovet och bedömt er alla som tillräckligt duktiga för att kunna studera musik. Den enda relevanta jämförelsen du kan göra under året är den med dig själv och se din egen utveckling.

Heltidsstudier för din skull

Räkna med att studierna är ett heltidsarbete. Det betyder att du skall räkna med en 40 timmarsvecka för att din egen utveckling och arbetet i den inriktning du antagits till skall fungera. En stor del av detta handlar om eget arbete som att öva på instrument, arbeta med övningar och uppgifter i musikaliskt hantverk, öva och förbereda dig för ensemblespel eller att komponera och producera musik.

För att ditt arbete skall fungera så effektivt som möjligt är det bra om du tidigt lägger upp fungerande arbets- övningsrutiner. Detta är något du kommer att arbeta med tillsammans med dina lärare.

Du är en resurs

Vi är en stor klass vilket gör att det kan vara svårt att lära känna alla, därför vill vi uppmuntra dig till att spela i alla möjliga konstellationer utanför det schemalagda arbetet. Testa att spela andra genres än dem du brukar.

Du är som sagt en resurs i din egen utbildning men också en väldigt viktig del i dina klasskamraters. För att vår utbildning skall fungera så bra som möjligt räknar vi med att varje elev inte bara gör ”sin grej” utan att man tar del i varandras arbete. Det är inte bara nyttigt utan oftast väldigt roligt.

Avslutningsvis kan vi säga att en av de principer vi använder oss av i vår utbildning, så långt det är möjligt, är att vi har nån typ av (förhoppningsvis) positiv särbehandling. Det innebär att vi försöker att ”särbehandla” alla så att var och en av er får ett så bra år som möjligt.