Personal

Veronica Widell

Veronica är en av tre i lärarteamet för själavårdskursen. Hon började läsa själavårdskurser i slutet av 90-talet, så småningom blev det mera teologi och prästvigning för EFS 2005.

Efterhand genomförde hon en steg 1 utbildning i psykodynamisk terapi vid S:t Lukas.

Parallellt med studier i religionspsykologi, teologi och själavård har hon också vidareutbildat sig och tagit kurser för andlig vägledning och att leda retreater. Hon har mångårig erfarenhet av själavård, andlig vägledning och terapi. Efter några år som församlingspräst i Svenska kyrkan arbetar hon nu som läraradjunkt på Johannelunds teologiska högskola i Uppsala.

Hennes ämnen där är primärt praktisk teologi och själavård. Veronica trivs i en livsnära, processinriktad pedagogik som är väl förankrad i god teori och beprövad erfarenhet.

Tid för återhämtning är viktig för Veronica, att ta en fika med en god vän är prioriterat, gärna påta bland perennerna i trädgården eller att vara tillsammans med barn och barnbarn.


Kontaktuppgifter

E-post: veronica.widell@liljeholmen.nu

Telefonnummer: 0764-66 38 15

Veronica Widell